Dr. Öğr. Üyesi SELEN İLHAN ALP NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi SELEN İLHAN ALP

T: (0282) 250 3311

M sialp@nku.edu.tr

W sialp.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Çocuk Bakım ve Gençlik Hizmetleri
Ana Bilim Dalı:
Tıpta Uzmanlık
Üniversite: DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:HASTANELER
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İSTANBUL KARTAL DR.LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Öğrenim Yılları: 2000-2015
Tez: Maltepe İlçesinde 18-60 Yaş Arası Bireylerde Esansiyel Tremor Prevalansının Araştırılması (2014)
Yüksek Lisans
Üniversite: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TEMEL SİNİRBİLİMLER (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2009-2012
Tez: Epileptik nöbetlerin sirkadyen dağılımı (2011)
Lisans
Üniversite: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1992-2000
Tez:
Önlisans
Üniversite: PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ / ÇOCUK GELİŞİMİ PR. (UZAKTAN ÖĞRETİM) (KAYSERİ) (%50 BURSLU)
Öğrenim Yılları: 2013-2015
Tez:
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Wöber C., Wöber-Bingöl Ç., Uluduz D., Aslan T. S., Uygunoglu U., Tüfekçi A., İLHAN ALP S., Sürgün F., Emir G. K., Özdemir Y. B., Auer T., Steiner T. J., Undifferentiated headache: broadening the approach to headache in children and adolescents, with supporting evidence from a nationwide school-based cross-sectional survey in Turkey, The Journal of Headache and Pain, vol. 19, pp. 18, 2018.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
2. İLHAN ALP S., Alp R., European review for medical and pharmacological sciencesSupraorbital and infraorbital nerve blockade in migraine patients: Results of 6-month clinical follow-up, European review for medical and pharmacological sciences, vol. 17, pp. 1778-1781, 2013.
Özgün Makale SCI
3. Alp R., İLHAN ALP S., Supraorbital and infraorbital nerve blockade in migraine patients: results of 6-month clinical follow-up., European review for medical and pharmacological sciences, vol. 17, pp. 1778-81, 2013.
Özgün Makale SCI
4. Alp R., İLHAN ALP S., PALANCİ Y., SUR H., Boru U. T., Ozge A., Yapici Z., Use of the International Classification of Headache Disorders, Second Edition, criteria in the diagnosis of primary headache in schoolchildren: Epidemiology study from eastern Turkey, Cephalalgia, vol. 30, pp. 868-877, 2010.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
5. Alp R., İLHAN ALP S., KARAKURT A., A Rare Neurological Emergency Presented With Syncope and Cardiac Arrest: Glossopharyngeal Neuralgia, Balkan Medical Journal, vol. 2010, pp. 108-110, 2010.
Vaka Takdimi SCI
6. Alp R., İLHAN ALP S., Ure H., Two intracranial sewing needles in a young woman with hemi-chorea, Parkinsonism Related Disorders, vol. 15, pp. 795-796, 2009.
Vaka Takdimi SCI Erişim Linki
7. SUR H., İLHAN ALP S., Erdoğan H., Öztürk E., TAŞDEMİR M., Boru U. T., Prevalence of essential tremor: A door-to-door survey in Şile, Istanbul, Turkey, Parkinsonism Related Disorders, vol. 15, pp. 101-104, 2009.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
8. Alp R., İLHAN ALP S., Ure H., Cavernous hemangioma: a rare cause for secondary parkinsonism: a case report., The International journal of neuroscience, vol. 119, pp. 2112-7, 2009.
Vaka Takdimi SCI
9. Boru U. T., İLHAN ALP S., Alp R., Botulinum toxin and intractable trigeminal neuralgia., Clinical neuropharmacology, vol. 28, pp. 161-2, 2005.
Özgün Makale SCI
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. SELEK Ş., alp r., İLHAN ALP S., TAŞKIN A., Relationship between PON1 phenotype and headache duration in migraine patients, Turkish Journal of Medical Sciences, cilt 41, ss. 177-184, 2011.
Özgün Makale TR DİZİN
2. ALP R., Bulut G., İLHAN ALP S., Boru U. T., BİLATERAL ABDUKTOR POLLİSİS BREVİS KASININKONJENİTAL YOKLUĞU: OLGU SUNUMU, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt 19, 2008.
Vaka Takdimi TR DİZİN
3. ALP R., İLHAN ALP S., Kaytaz A., APAYDIN H., Esansiyel Palatal Tremor (Palatal Miyoklonus): Olgu Sunumu, Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi, cilt 11, ss. 33-38, 2008.
Vaka Takdimi TR DİZİN
4. ALP R., İLHAN ALP S., İki Taraflı Anterior Serebral Arter İnfarktına Bağlı Akinetik Mutizm: OLGU SUNUMU, Kartal eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt 18, ss. 35-38, 2007.
Vaka Takdimi TR DİZİN
5. İLHAN ALP S., Boru U. T., Miyastenia Gravisli Hastalarda Acil Tedavi, Turkiye Klinikleri Journal of Surgical Medical Sciences, cilt 3, ss. 31-34, 2007.
Derleme Makale TR DİZİN
6. ALP R., İLHAN ALP S., Yüksel S., Nöroloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Unutulmamaması Gereken Bir Tanı: Brucelloz, Kartal eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt 18, ss. 119-122, 2007.
Özgün Makale TR DİZİN
7. TARHAN F., YÜCETAŞ U., İLHAN ALP S., Boru U. T., ERDOĞAN H., Multipl sklerozlu hastalarda uluslararası prostat semptom skoru ve aşırı aktif mesane sorgulaması ile hastalıkla ilgili ölçütler ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki, Türk Üroloji Dergisi, cilt 33, ss. 218-222, 2007.
Özgün Makale TR DİZİN
8. Saygın M. Z., İLHAN ALP S., Kültüre Özgü Psikiyatrik Sendromlar, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, cilt 16, ss. 109-116, 2005.
Derleme Makale TR DİZİN
9. Alp R., İLHAN ALP S., KOÇER A., Dirençli epilepsi nedenleri arasında unutulmaması gereken bir tanı: Dyke-Davidoff-Masson sendromu, iki olgu sunumu, Genel Tıp Dergisi, cilt 14, ss. 113-116, 2004.
Vaka Takdimi TR DİZİN